WILLKOMMEN AUF BORNHOLM
Deutsch leer Englisch leer Polsk

   Dansk:      19 online.
   Deutsch:   55 online.


   Polsk:       12 online.
   English:      7 online.

RUTSKER HØJLYNG.

                                                                                                                                    

Tekst: Finn Sonne.
Musik: Mearle Haggard.

   

Vi røjer ikke hash i rutsker højylng,
Å vi târ ønte trips å LSD.
Vi tâ vos kun en syp å så en bajer
Å de e kun svind dær ik´e kanj nøj´me de.

omk:
Jâ e så glâ jâ e frå Rutsker højlyng
Hvor ajle go’a mænjsker kommer frå ,
å vis du ik’e e en å dom frå sogned,
kan du få en på tævan – dæmmeså.

Vi slår iké gamla ned på gâdan
Far´ønte rundt på knallert hela dânj
 våres hår e ønte lânt å sjided,
Som nân å dom i Rønna de ser ud.

Omk....

Se vi går iké ud te sant der life sjov
Naj, vi fjægges lid dærjemma to å to
Mæn fåst når dørn e låst å dær e trajt for,
Å lysed de e slyjt-det kanj ni tro.

Omk....

Type by Kennet Larsen

Ferie, action, oplevelse og forlystelser Bornholm for hele familien

Pernille Boelskov er forfatter og har blandt andet skrevet bøgerne "Bornholmerdybet" og "Granitgraven" der begge foregår på Bornholm. Hun er vild med karbade & krimier (gerne i kombination), gode historier og sociale medier – og dr

pa Maison du Nord er plads til alle generationer.

09.12.2019 - Dagens vittighed: Det er min opfattelse at alle mennesker, er mere eller mindre sadistiske. - Oliver Grewal